O asociație nouă, la Botoșani

Obiectivul Asociației este de sprijinire, îngrijire, îmbunătățire a situației persoanelor bolnave de Parkinson și a altor boli neurovegetative, prin mai buna integrare socială şi profesională din județul Botoșani.
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îşi propune realizarea următoarelor activități:
a. creearea unei baze de date a tuturor bolnavilor de Parkinson și a celorlalte afecțiuni neurovegetative din județul Botoșani,în vederea cunoașterii reale și a raspândirii bolii la nivel național în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora;
b. identificarea nevoilor reale ale bolnavilor și ameliorarea stării lor de sănătate;
c. atragerea prin voluntariat a cadrelor medicale specializate;
d. facilitarea trimiterii în baze de tratament;
e. organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri publice ale bolnavilor cu psihologi, psihiatri, doctori neurologi, medici de familie, kinetoterapeuți;
f. amenajarea în parcuri a unor spații cu aparate pentru exerciții fizice;
g. ajutorarea bolnavilor cu cărucioare și cadre pentru mers, din donații și sponsorizări
h. organizarea de întâlniri recreative;
i. organizarea unui centru de creație prin confecționarea de mărțișoare, obiecte de ornament, etc;
j. crearea unui centru de recuperare a persoanelor bolnave și vârstnice, prin atragerea de fonduri UE, cu aparate de kinetoterapie și personal specializat;
k. ajutorarea bolnavilor imobilizați la pat sau care se deplasează greu prin atragerea de voluntari;
l. mediatizarea în licee și mass media a acestei boli;
m. obținerea de donații sau sponsorizări pentru îmbunătățirea vieții bolnavilor;
n. organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
o. realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;
p. acordarea de consultanță şi consiliere, precum şi de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;
r. informarea şi sprijinirea aparținătorilor persoanelor bolnave de Parkinson și a altor boli neurovegetative;
s. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară şi străinătate;
t. declararea şi formularea acțiunilor, cererilor, petițiilor şi apărărilor necesare în fața instanțelor de judecată competente;
ț. derularea unor activități de sponsorizare/mecenat;
u. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
v. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației şi care nu contravin ordinii de drept.